Khóa Điện Tử 5A SYSTEMS – Mã SP: SK6000 PRO

7.840.000

Thương Hiệu 5A USA
Model 5A SK6000 Zigbee
Mục Đích Khóa Vân Tay Zigbee
Bảo Hành 2 Năm | Đổi Mới 1 Tháng Đầu
WI-Fi/ Buletooth/Zigbee Zigbee
Người Dùng 100
Mở Bằng Vân Tay
Mở Bằng Phím
Mở Bằng Thẻ Từ
Mở Bằng APP 5ASYSTEMS
Báo Động Qua APP Thông báo trạng thái mở và đóng hiện tại
Hỗ Trợ Alexa Google Home Siri
Share Ekey & Code
Chìa Khóa Cơ 2
Video Doorbell No
Đàm Thoại 2 Chiều No
Call Now Button